Yeterince iyi bir müzik, hareketi dansa çevirir.

Uzun yollar daha uzun yolculuklar içindir. Şehirler büyük saat kulelerini son on dakikası için kurar. Varamayan mesafeyi koruyamayandır.

FikirGenel

Views: 12

İnsanın Gürültüsü

İnsanın Gürültüsü

AtomGenel

Views: 20

Süpersimetri

Birbirine bağlı, hem özgür hem de uyumlu bir yapının kendini anlatma telaşı: Süpersimetri.

GenelHatır

Views: 9

Nükleer Silahların Sınırlandırılması

Robert Oppenheimer, Andrei Sakharov, Hans Bethe ve diğerleri…

GenelHatır

Views: 25

Nükleer Silahlar ve Fizikçiler

“İki tür doğru vardır.Tersinin yanlış olduğu gün gibi ortada olan yüzeysel doğrular ve tersi de doğru olan daha derin doğrular”

FikirGenel

Views: 14

Alışkanlıklar ve Görelilik

Hem canlı, hem ölü!

AtomGenel

Views: 3

Ernest Rutherford

Thomson’ın elektronu bulması fizikçilerin yeni modeller ortaya koymasına neden oldu.

AtomFikirGenel

Views: 4

Kara Cisim, Planck, Kuantum

Dalgalar sivri kuleleri düzlerken güneş yalnızca doğar.

FikirGenel

Views: 4

Bilimde İlerleme ve Yanlışlama

“Bilimsel yöntemin ve bilimsel yaklaşımın getirdiği büyük yenilik, bilimde ortadan kaldırmaya aktif olarak ilgi gösteriyor...

Göreli bir gözlem.

(Visited 348 times, 2 visits today)
Close