FikirGenel

Views: 12

İnsanın Gürültüsü

İnsanın Gürültüsü

FikirGenel

Views: 15

Alışkanlıklar ve Görelilik

Hem canlı, hem ölü!

AtomFikirGenel

Views: 4

Kara Cisim, Planck, Kuantum

Dalgalar sivri kuleleri düzlerken güneş yalnızca doğar.

FikirGenel

Views: 4

Bilimde İlerleme ve Yanlışlama

“Bilimsel yöntemin ve bilimsel yaklaşımın getirdiği büyük yenilik, bilimde ortadan kaldırmaya aktif olarak ilgi gösteriyor...

(Visited 25 times, 1 visits today)
Close